השכלה היא הנשק החזק ביותר שניתן
להשתמש בו ,כדי לשנות את העולם

נלסון מנדלה

כרטיסים לחרמון


מחיר: 24

חיפזון וזהירון


מחיר: 49